Test per leje drejtimi online dating Malaysian free naket cam chat

Rated 4.17/5 based on 720 customer reviews

Me shërbimin e ri e-Patenta, që u është ofruar qytetarëve mund të aplikohet on-line për veprimet e kërkuara, pa qenë nevoja të shkosh në Drejtorinë Rajonale.

Për personat mbi 60 vjeç, leje drejtimi D1 ose D, apo D1E ose DE lëshohet vetëm për drejtimin e mjeteve, për të cilat kërkohet patenta B ose BE.

Mjetet publike Për drejtimin e mjeteve të shërbimit publik të linjave të pasagjerëve dhe të transportit të nxënësve të shkollave, drejtuesi duhet të jetë i pajisur me leje drejtimi të njërës prej kategorive D1, D1E, D dhe DE.

Zamir Alushi Qeveria propozon ndryshimin e Kodit Rrugor ku përcakton modelet e reja të lejes së drejtimit të mjeteve sipas direktivave të BE-së.

Nën frymën e këtij traktati ndryshon edhe Kodi Rrugor, ku pjesa më e madhe e ndërhyrjeve i përket kapitullit të lejeve të drejtimit.

Llojet e patentave Sipas ndryshimit të propozuar në Kodin Rrugor, do të kemi 14 lloje leje drejtimi.

Leave a Reply